Sản phẩm
Danh mục
Untitled Document
TOP

CÔNG TY TNHH KINGS GRATING

Địa chỉ: Đường 25B, KCN Nhơn Trạch 2, H. Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai

Tel: (061) 3521321, 3521322, 3521323, 3521324, 3521325 - Fax: (061) 3521181

Website: http://www.kingsgp.com.tw - http://kinggrating.ticc.vn

Hotline: 0919 794 118(Vietnamese) - 0918 035 848(English)

Email: chinhkd@kingsgp.com.tw - vnsales@kingsgp.com.tw