giới thiệu về công ty

Năm 2002, Tập Đoàn “KING’S” nổi tiếng nhất về chuyên ngành kỹ thuật thép công trình tại Đài Loan, Việt Nam được xem là môi trường đầu tư ổn định, là thị trường tiềm năng rất lớn trong các quốc gia Đông Nam Á. Vì vậy Tập đoàn “KING’S” đã quyết định đầu tư tại Việt Nam.

Năm 2002, Tập Đoàn “KING’S” nổi tiếng nhất về chuyên ngành kỹ thuật thép công trình tại Đài Loan, Việt Nam được xem là môi trường đầu tư ổn định, là thị trường tiềm năng rất lớn trong các quốc gia Đông Nam Á. Vì vậy Tập đoàn “KING’S” đã quyết định đầu tư tại Việt Nam.

Xem thêm

DỰ ÁN

THÁP VIỄN THÔNG

Xem thêm

TRẠM PHÁT SÓNG VIỄN THÔNG

Xem thêm

NHÀ TRẠM BTS VIỄN THÔNG

Xem thêm

THIẾT BỊ NHÀ TRẠM VIỄN THÔNG

Xem thêm

NHÀ TRẠM VIỄN THÔNG

Xem thêm

NHÀ TRẠM BTS SHELTER

Xem thêm

TRẠM BTS/ BTS CONTAINER

Xem thêm

CUNG CẤP SHELTER

Xem thêm